PLT Super Storen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on viimeksi päivitetty 22.3.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Pirkanmaan löytötavaratoimisto, PLT-Group Oy
Y-tunnus: 2427829-3
Osoite: Suvantokatu 10
Postinumero: 33100
Postitoimipaikka: Tampere
Puhelinnumero: 0600 300 758
Sähköpostiosoite: verkkokauppa@plt.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Pirkanmaan löytötavaratoimisto, PLT-Group Oy
Nimi: Emilia Jokijärvi
Osoite: Suvantokatu 10
Postinumero: 33100
Postitoimipaikka: Tampere
Sähköposti: emilia.jokijarvi@plt.fi

Tietosuojavastaava

Yritys: Pirkanmaan löytötavaratoimisto, PLT-Group Oy
Nimi: Emilia Jokijärvi
Osoite: Suvantokatu 10
Postinumero: 33100
Postitoimipaikka: Tampere
Sähköposti: emilia.jokijarvi@plt.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Mahdolliset asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakkaat

Henkilötietoja käsitellään asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen sekä verkkokauppatransaktioiden mahdollistamiseksi sekä asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Mahdolliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät

Henkilötietoja käsitellään myös verkkosivuston kautta tulevien yhteydenottopyyntöjen ja uutiskirjetilausten yhteydessä sekä asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi. Käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa mm. seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Käyttäjätunnus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite

Henkilötietoja käytetään palvelumme yhteydessä alla mainittuihin tarkoituksiin:

 • Tilausten toimitus asiakkaalle
 • Myyntitransaktioiden toteuttaminen asiakkaan kanssa
 • Asiakkaille tapahtuva tiedottaminen
 • Asiakkaille palvelussa tapahtuva kohdennettu markkinointi
 • Asiakassuhteiden ylläpito
 • Asiakassuhteisiin liittyvä tiedonvaihto
 • Henkilöiden todentaminen

Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, mitä asiakas meille luovuttaa asioimalla verkkokaupassamme.

5. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kun se asiakkaan kanssa tehtävien transaktioiden tai asiakaspalvelun vuoksi on tarpeellista. Tämän jälkeen tietojen käsittely määräytyy sen mukaan, liittyykö tietojen säilyttämiseen jonkin muun kuin tietosuojalainsäädännön mukainen säilytysvelvoite.

Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Markkinointirekisteristämme voit poistua milloin tahansa. Poistamme tarpeettomat henkilötiedot kahdentoista (12) kuukauden välein.

Kirjanpitolaki vaatii säilyttämään ostotransaktioihin liittyvät olennaiset tiedot 6 vuotta kunkin tilikauden päättymisestä lukien.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, kirjallinen tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Jokaisella rekisterissämme olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että henkilötietoja käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

7. Suoramarkkinointikielto

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa kieltää PLT Super Storea käyttämästä tietojaan suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietoja muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia asiakkaillemme.

Käytämme verkkomarkkinointiin ja -mainontaan mm. Googlea ja Facebookin palveluita. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa meiltä asiakkaan henkilötietoja eikä kyse ole suoramarkkinoinnista. Verkkomarkkinointi perustuu selaimesi keräämiin evästeisiin, joista on kerrottu tarkemmin kohdassa Evästeet.

8. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Asiakkaiden tiedot kerätään suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

9. Tietojen luovutus

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin PLT Super Storen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen toteuttamaan tai tämän välineillä toteutettavaan kohdennettuun markkinointikampanjaan tai muun muassa logistiikkakumppaneille verkkokaupan toimitusten suorittamiseksi. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme(mm. Posti, Matkahuolto, Bambora, Google, Facebook) noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietojen säilytyspaikaksi on valittu tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelimet tai palvelinkeskukset. Tietoja ei säänönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

PLT Super Store toimii uudistuneen tietoturvalainsäädännön mukaisesti. Käytämme mm. seuraavia suojatoimia asiakastietojen urvallisuuden varmistamiseksi.

Järjestelmiimme pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Järjestelmiimme tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarve päästä käsiksi tietoihin.

Rekistereiden käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

Rekisterit sijaitsevat pilvipalveluissa ja fyysisesti tiloissa, joihin pääsy on asiattomilta kielletty.

Rekistereistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Yhteys PLT Super Storen ja asiakkaan tietokoneen välillä suojataan käyttämällä SSL/TLS-suojausta. SSL/TLS-turvakäytäntö suojaa tietoliikenteen siten, ettei ulkopuolinen tarkkailija pysty yhteyttä seuraamalla näkemään tai muuttamaan luottamuksellisia tietojasi. SSL/TLS-turvakäytäntöön luottavat mm. suomalaiset verkkopankit, sekä muut turvallisia yhteyksiä vaativat verkkopalvelut. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Evästeet

PLT Super Store -sivusto käyttää evästeitä. Sivustomme lähettää käyttämällesi selaimelle evästeen, joka on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntokohtaisia evästeitä, jotka selain poistaa, kun suljet käyttämäsi internetselaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien kävijöiden laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan sekä lisäksi palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseen sinulle sen perusteella, mitä olet aiemmin sivustollamme selannut. Evästeet antavat meille mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme, kuten hakutoimintoja, asioiden esittämisjärjestyksiä, tietojen löydettävyyttä jne.

Käyttämäsi internetselain hyväksyy todennäköisesti evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit halutessasi välttää evästeet muokkaamalla käyttämäsi selaimen asetuksia ja kieltämällä niiden käytön. Huomaathan, että evästeiden käytön kieltäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palveluidemme toimintaan ja estää joidenkin toimintojen käyttämisen.

Sivustolla käytetään Google Analytics kävijäseurantasovellusta. Halutessaan asiakas voi kytkeä Analytics seurannan pois hyödyntämällä selainlisäosaa. PLT Super Store -sivustolla on käytössä lisäksi Google Adwords -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Voit halutessasi estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin osoitteessa www.google.com/settings/ads.

Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saa Your Online Choices –sivustolta.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.3.2020.